« strona główna

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
i 7th Central European Congress on Obesity (CECON)

Kliczków, 12-14 września 2019r.

Przygotowanie i wysyłanie streszczeń

Streszczenie należy przygotować w języku polskim i angielskim. Powinno ono zawierać w kolejności:

 • tytuł pracy

 • imiona i nazwisko autorów

 • miejsce pracy autorów

 • tekst – maksymalnie 250 wyrazów z podziałem na wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski.

  Streszczenie nie może przekraczać (wraz z tabelami) jednej strony maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, podwójne odstępy między wierszami).
  Streszczenia będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy Zjazdu i publikowane w czasopiśmie Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery.
  Warunkiem opublikowania streszczenia jest uiszczenie opłaty zjazdowej.
  O przyjęciu lub nieprzyjęciu streszczenia, formie prezentacji (ustna, plakatowa) i sposobie jej przygotowania autorzy zostaną powiadomieni do 15.07.2019r. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez wszystkich współautorów i kierownika jednostki. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres biuro@iamp.com.pl Zachęcamy do przygotowania prac pełnotekstowych – po zakończeniu Zjazdu istnieje możliwość ich publikacji w czasopiśmie Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery. Informacje dla autorów są dostępne na stronie https://www.termedia.pl/Journal/Nutrition_Obesity_Metabolic_Surgery-72
  Tematy streszczeń:
  1. Epidemiologia otyłości i jej czynników ryzyka
  2. Psychologiczne i środowiskowe czynniki determinujące rozwój otyłości
  3. Powikłania otyłości
  4. Otyłość w wieku rozwojowym i podeszłym
  5. Leczenie otyłości
  6. Inne

 • Wykonanie: AGINUS

  ^ powrót do góry

  Jesteś 31626 Gościem na naszej stronie.